Του Λεωνίδα Στεργίου

Συνδυασμό στρατηγικών κινήσεων πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, με στόχο τη δημιουργία κεφαλαίων 2 δισ. ευρώ που θα της επιτρέψουν την αποαναγνώριση κόκκινων δανείων 5 δισ. το 2021, πέραν αυτών που έχει εντάξει στο πρόγραμμα Ηρακλής 1 (7 δισ.) και εκείνων του Ηρακλή 2 (7 δισ. για 2021 και άλλα 7 δισ. για το 2022).

Συνεπώς, η συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μετά τη μείωση των κόκκινων κεφαλαίων θα δημιουργήσει νέο κεφαλαιακό μαξιλάρι που συνολικά αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ ευρώ το 2022, σύμφωνα με αναλυτές που παρακολούθησαν την πρόσφατη παρουσίαση της Τράπεζας.

Οι κινήσεις αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη ή κοντά σε ολοκλήρωση είναι οι εξής:

Πρώτον, πώληση του δικτύου POS (carve-out) εντός του πρώτου τριμήνου με όφελος 0,3 δισ. ευρώ.

Δεύτερον, δύο τιτλοποιήσεις -εκδόσεις- συνθετικών ομολόγων συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ, με συνολικό κεφαλαιακό κέρδος 0,3 δισ. ευρώ (τέλη 2020- α’ τρίμηνο 2021).

Τρίτον, αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων ύψους 0,4 δισ. με κέρδος 0,1 δισ. το πρώτο εξάμηνο.

Τέταρτον, εξοικονόμηση από τις πληρωμές CoCos του 2020-2021, με όφελος 0,3 δισ. ευρώ μέχρι τέλους του 2021.

Πέμπτον, κεφαλαιακά κέρδη από swaps κλπ, με όφελος 0,4 δισ. εντός του 2021. Ήδη, με ένα πρόσφατο swap με ομόλογα ελληνικού Δημοσίου αξίας 3,6 δισ. κατέγραψε κέρδη 200 δισ. ευρώ.

Έκτον, έκδοση ομολογιακού δανείου με κεφαλαιακό όφελος 0,6 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες τέσσερις δράσεις δημιουργούν κοινό εσωτερικό κεφάλαιο (buffer) 1 δισ. ευρώ. Οι κινήσεις αυτές και τα κεφαλαιακά κέρδη είναι ικανές για την αποαναγνώριση επιπλέον κόκκινων δανείων ύψους 5 δισ. ευρώ εντός του 2021, πέραν του προγράμματος Ηρακλή. Η αποαναγώριση αυτή και το buffer του 1 δισ. συν τα κέρδη από swaps και την έκδοση ομολογιακού δανείου (επιπλέον 1 δισ.) οδηγούν σε κεφαλαιακή ενίσχυση άνω των 2 δισ. μέσα στο 2021.

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί η νέα τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ στην οποία θα προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς το 2021 με το πρόγραμμα Ηρακλής 2, το οποίο ξεκινά την 1η Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Πειραιώς έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για ακόμα μια τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους επίσης 7 δισ. εντός του 2022. Με τις τιτλοποιησεις αυτές, θα έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια ως ποσοστό των συνολικών χορηγήσεων κάτω του 5%, πετυχαίνοντας το στόχο που έχει θέσει η Κομισιόν για όλες τις τράπεζες για το επόμενο έτος.

Πηγή: Capital.gr