Της Ελευθερίας Κούρταλη

Αν και ο τραπεζικός κλάδος είναι αντιμέτωπος με αρκετές προκλήσεις, η Euroxx τηρεί overweight στάση καθώς όπως επισημαίνει οι αποτιμήσεις των μετοχών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι ελκυστικές και παράλληλα η αγορά δεν αποτιμά τις σημαντικές ευκαιρίες που θα προκύψουν στη συνέχεια. Έτσι, βλέπει περαιτέρω ράλι και δίνει περιθώριο ανόδου 54% έως και 70%.

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Euroxx, μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες έχουν διατηρήσει ισχυρή κεφαλαιακή θέση και βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας ενώ οι δείκτες NPE καταγράφουν μείωση. Αν και το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα (η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10% έναντι 8% που αναμενόταν προηγουμένως) και έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα, οι ελληνικές τράπεζες έχουν διατηρήσει μέχρι στιγμής την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση (στο 14,7% ο δείκτης CET1 στο εννεάμηνο έναντι μέσου όρου της ΕΕ 15,2%) και βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις στο 83,7%), ενώ οι δείκτες NPE συνέχισαν τη μείωση στο β’ εξάμηνο του 2020.

Η Euroxx αναμένει ότι οι νέες ακαθάριστες εισροές NPE το 2021 θα διαμορφωθούν στο διαχειρίσιμο επίπεδο των 5,5 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενες από κυβερνητικά μέτρα. Εν τω μεταξύ, η αύξηση του κόστους προβλέψεων των τραπεζών για τις αναμενόμενες απώλειες δανείων απορροφήθηκε μέχρι στιγμής από την υλοποίηση των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (περίπου 2 δισ. ευρώ για το 2020), οδηγώντας έτσι σε υψηλότερα ετήσια καθαρά κέρδη το 2020 (εκτός του κόστους τιτλοποίησης κ.τλ).

Οι ελληνικές τράπεζες στοχεύουν σε μονοψήφιο δείκτη NPE με την εισαγωγή του σχεδίου Ηρακλής 2. Εν μέσω της πανδημίας, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους να μειώσουν τα NPE τους και παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ενώ έχουν εφαρμόσει με επιτυχία το σχέδιο Ηρακλής 1. Το τελευταίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο α΄ εξάμηνο του 2021 και να μειώσει τα NPE κατά 31,4 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι ελληνικές αρχές και οι τράπεζες εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν το σχέδιο Ηρακλής 2, με στόχο να μειώσουν περαιτέρω τα NPE έως και 30 δισεκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας έτσι σε μονοψήφιο λόγο NPE έως το 2022. Όπως τονίζει η χρηματιστηριακή, η έγκαιρη και αποτελεσματική διάθεση εμβολίων καθώς και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να στηρίξουν μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία θα βοηθήσει τις τράπεζες να επιτύχουν βιώσιμη βασική κερδοφορία. Αυτό, σε συνδυασμό με νέες εκδόσεις Tier II τίτλων και εσωτερικές κεφαλαιακές δράσεις, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή τους θέση προκειμένου να υποστηρίξει τους στόχους μείωσης των NPE. Σημειώνεται πως στους υπολογισμούς της η Euroxx ενσωματώνει τιτλοποιήσεις 16 δισ. ευρώ για τον Ηρακλή 2 με συνολικό κέρδος 2,6 δισ. ευρώ.

Προκλήσεις στις προοπτικές για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2021-22 λόγω των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (NII)
Η Euroxx προχωρά στη βελτίωση των προηγούμενων εκτιμήσεών της για το 2020-22 προκειμένου να λάβει υπόψη την επιτάχυνση του Ηρακλή 2, τον αντίκτυπο του δεύτερου κύματος Covid-19 και τις τάσεις του γ’ τριμήνου του 2020. Αναμένει έτσι πως τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη θα κινηθούν στα 1,469 δισ. ευρώ το 2020 (από 584 εκατ. ευρώ προηγουμένως, με την αναβάθμιση να οφείλεται στα υψηλότερα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα), ενώ θα μειωθούν στο 1,285 δισ. ευρώ το 2021 (από 862 εκατ. ευρώ πριν) και στο 1,155 δισ. ευρώ το 2022 (από 1,321 δισ. ευρώ) λόγω του χαμηλότερου NII που φέρνει η  επιτάχυνση του Ηρακλή 2. Ωστόσο, κοιτάζοντας πέρα από το 2022, αναμένει πως τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη το 2023 θα αυξηθούν κατά 50% σε ετήσια βάση, ωφελούμενα από υψηλότερα NII (υποστηριζόμενα από τη δημιουργία νέων δανείων), τις υψηλότερες προμήθειες και τις χαμηλότερες προβλέψεις λόγω της μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς.

Έτσι η χρηματιστηριακή επιβεβαιώνει τη στάση overweight για το σύνολο του κλάδου, λόγω του επιπέδου των αποτιμήσεων. Όπως σημειώνει, μετά από ένα αξιοσημείωτο ράλι μεταξύ των χαμηλών του Οκτωβρίου του 2020 έως το τέλος του 2020, υποστηριζόμενο από νέα σχετικά με την αποτελεσματικότητα δύο εμβολίων κατά του Covid-19, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της χώρας από την Moody’s, οι μετοχές των τραπεζών βρίσκονται επί του παρόντος σε φάση διόρθωσης με την απόδοση από τις αρχές του έτους να κινείται στο -13% και να επηρεάζεται από τους φόβους σχετικά με τις μεταλλάξεις Covid-19 και τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη εμβολίων.

Ελκυστικές αποτιμήσεις, αγνοούν το θετικό story
Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών, όπως σημειώνει η Euroxx,  διαπραγματεύονται με εκτιμώμενο δείκτη λογιστικής αξίας για το 2021 (TBV) στο 0,14-0,39x (ο μέσος όρος είναι 0,29x) έναντι 0,50x για τις τράπεζες της ΕΕ (0,40x για την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία). Κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, αυτό το discount αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων RoE των ελληνικών τραπεζών (στο -3,15% το εννεάμηνο έναντι 2,12% στην ΕΕ κατά μέσο όρο) και ανησυχίες για το υψηλό απόθεμά τους NPEs, σε συνδυασμό με τη νέα γενιά των NPE που οφείλονται στην πανδημία και τον αντίκτυπό τους στον απαιτητικό στόχο μείωσης του δείκτη NPE στο κόστος ρίσκου και στο κεφάλαιο τους. Η Euroxx θεωρεί επίσης ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών παραβλέπουν την ανάκαμψη των EPS του κλάδου μετά το 2022 και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση των κινδύνων “κληρονομίας”, όπως οι ευαισθησίες σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογία ή / και τη δημιουργία μιας Bad Bank και την επιτάχυνση του Ηρακλή 2.

Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής, για τις οποίες και βλέπει περιθώρια ανόδου της τάξης του 70% και 54% αντίστοιχα, ενώ στο +67% τοποθετεί το περιθώριο ανόδου για την Alpha Bank και στο +68% για την Πειραιώς.

H τιμή-στόχος για την Εθνική τοποθετείται στα 3,40 ευρώ από 2,5 ευρώ πριν, για την Eurobank στα 0,88 ευρώ από 0,75 ευρώ πριν, για την Alpha Bank στα 1,25 ευρώ από 0,90 ευρώ πριν και για την Πειραιώς στα 1,45 ευρώ από 1,55 ευρώ πριν.

Πηγή: Capital.gr