Του Τάσου Δασόπουλου

Αίτημα για περισσότερους πόρους από τα αδιάθετα κονδύλια της κοινοτικής πρωτοβουλίας SURE για την στήριξη της απασχόλησης έχει κάνει η Ελλάδα η οποία έχει ευεργετηθεί ήδη με 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα.

Αυτό τόνισε σήμερα ο υπουργός οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μετά την σημερινή απόφαση της ΕΕ για την εκταμίευση προς την χώρα μας του υπολοίπου των 728 εκατ. ευρώ από την αρχικά εγκεκριμένη χρηματοδότηση του προγράμματος προς την Ελλάδα και ενώ έχουν ήδη εισρεύσει κονδύλια ύψους 2 δισ. ευρώ από το τέλος του 2020

“Λιγότερο από δέκα μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup να δημιουργηθεί ένα “δίχτυ προστασίας” των εργαζομένων μέσω του Προγράμματος SURE, και εννέα μήνες μετά τη θέσπισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα λαμβάνει, σήμερα, και τη δεύτερη εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα”, τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών για να προσθέσει ότι με την εκταμίευση των 728 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται η καταβολή των 2,7 δισ. ευρώ που είχαν συνολικά εγκριθεί για τη χώρα μας, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις στήριξης της απασχόλησης.

Τόνισε επίσης ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάθεση πρόσθετων -αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο- πόρων από το Πρόγραμμα SURE, από το οποίο έχουν αντλήσει κεφάλαια μόνο 16 κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα χρήματα του Προγράμματος αποτελούν δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και την υλοποίηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που αποτελούν και πλέγμα προστασίας για την προστασία των θέσεων απασχόλησης κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Πηγή: Capital.gr