Βουλή: Πέρασε το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο με 158 “ναι”

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την εναρμόνιση της με το κοινοτικό δίκαιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων του.

Ναι επί της αρχής ψήφισαν και οι 158 βουλευτές της ΝΔ ενώ 56 βουλευτές της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν.