Αυτά είναι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση γιαι τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Από την πρώτη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έσπευσε να λάβει μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στη χώρα μας, αλλά και μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά που πλήττονται ιδιαίτερα από την παγκόσμια πανδημία.

Πρόκειται για μέτρα στήριξης κλειστών και ανοικτών επιχειρήσεων, των εργαζομένων σε αυτές, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, ατομικών επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.