Νέα μέτρα ελάφρυνσης ανακοίνωσε ο Βρούτσης – Εκπτώσεις και ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών

Νέα δέσμη μέτρων για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζόμενων που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης.

Αν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν αξιοποιήσουν τα ευνοικά μέτρα περί της αναστολής πληρωμής των φορολογικών υποχρεώσεων και καταβάλλουν το φόρο την προβλεπόμενη ημερομηνία ,θα έχουν έκπτωση φόρου 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών .

Επίσης, παρέχεται μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόμενη ημερομηνία. Η προθεσμία για την πληρωμή των δόσεων Φεβρουαρίου και Μαρτίου των ρυθμισμένων οφειλών προς τα ταμεία παρατείνεται έως τις 30/9 και 31/10 αντίστοιχα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται και απασχολούν έως 5 άτομα θα ενταχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης των 800 ευρώ (οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι μισθωτοί που απασχολούν).

Οι αυταπασχολούμενοι επιστήμονες (οικονομολόγοι, λογιστές, δικηγόροι, μηχανικοί) θα ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτησης για τις νέες τεχνολογίες ώστε να συνεχίσουν μέσω αυτών την επαγγελματική τους διραστηριότητα.

Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόμενους επεκτείνεται μέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου στις λοιπές επιχειρήσεις.