Ερχονται νέα μέτρα για τις επιχειρήσεις που “χτυπά” ο κορωνοϊός

Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να ανακοινώσει ένα δεύτερο πλαίσιο μέτρων στήριξης, συνδυάζοντας το τοπικό με το κλαδικό στοιχείο των επιχειρήσεων, στις οποίες θα εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις. Το βασικό κριτήριο θα είναι η πτώση του τζίρου τους- λόγω κορωνοϊού- αλλά το ποσοστό αυτής της συρρίκνωσης του κύκλου εργασιών δεν θα είναι οριζόντιο, δεν θα είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο.

Για τον εντοπισμό αυτών των επιχειρήσεων θα αξιοποιηθεί ο Μηχανισμός Παρακολούθησης που έχει στηθεί στο ΓΛΚ και συλλέγει στοιχεία απ’ όλη την Επικράτεια. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται σε επιχειρήσεις, που δεν θα αναβάλουν απλώς τη δραστηριότητα τους π.χ. καφέ ή εστιατόρια αλλά θα την αναστείλουν και πρόκειται κυρίως για δραστηριότητες με εποχικό χαρακτήρα.