Συντάξεις Μαρτίου: Ημερομηνίες πληρωμής στα Ταμεία – Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των Ταμείων για τις συντάξεις Μαρτίου 2020. Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου.

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ).

Συγκεκριμένα:

  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  • Το ΝΤΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Μαρτίου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 202
  • Τα λοιπά Ταμεία Μισθωτών του ΕΦΚΑ θα καταβάλλουν τις συντάξεις Μαρτίου την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος Μαρτίου 2020 θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020
  • Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020