Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η αναβάθμιση από την Fitch

Με την αναβάθμιση η Fitch στέλνει σήμα εμπιστοσύνης στην ακολουθούμενη οικονομική πολιτική από την κυβέρνηση και δίνει ώθηση στην πιστοληπτική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας προς την επενδυτική βαθμίδα που είναι ο κορυφαίος στόχος για την ελληνική οικονομία προκειμένου να βελτιωθούν αισθητά οι όροι δανεισμού για το δημόσιο και τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και το προφίλ των επενδυτών που θα μπορεί να προσελκύει η ελληνική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις βασικές παραδοχές που κάνει ο διεθνής οίκος είναι πως η ελληνική κυβέρνηση θα πετύχει συμφωνία με τους Ευρωπαίους για χαμηλότερους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2,5% του ΑΕΠ το 2021, και υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που θα έχει για την ανάπτυξη η μείωση των στόχων κατά μια ποσοστιαία μονάδα.