Όλη η διαδικασία για να λάβετε το κοινωνικό μέρισμα 2019

Αιτήσεις υποβάλλουν από χθες, Τρίτη, όλοι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Μερίσματος για το 2019.

Η πληροφόρηση, για το εάν δικαιούται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή όχι ο ενδιαφερόμενος, παρέχεται άμεσα από την πλατφόρμα koinonikomerisma.gr.

Η σύνδεση γίνεται μέσω taxisnet.

Η πρώτη φόρμα που εμφανίζεται μετά τη σύνδεση αναφέρει ευκρινώς εάν εγκρίνεται ή όχι η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα.

Στο koinonikomerisma.gr έχει αναρτηθεί και ολόκληρη η υπουργική απόφαση που καθορίζει τους δικαιούχους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση 700 ευρώ.

Προσέξτε:

  1. Δεν υπάρχει κριτήριο ηλικίας (24 έτη) για τα ΑμΕΑ δικαιούχους.
  2. Αίτηση υποβάλλεται μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου από οποιονδήποτε σύζυγο – αλλά αν υποβληθεί 2η αίτηση, δεν θα δοθεί άλλο «μέρισμα» 700 ευρώ.
  3. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα ΙΒΑΝ, που πρέπει να είναι στο όνομα τουλάχιστον του ενός δικαιούχου, αλλιώς πρέεπει να γίνει διόρθωση στην τράπεζα πριν τις 27 Δεκεμβρίου.
  4. Για κανένα δικαιούχο δεν τίθεται κριτήριο ακίνητης περιουσίας.
  5. Για όλους τους δικαιούχους τίθεται κριτήριο 7ετούς παραμονής στη χώρα (συνεχή υποβολή δηλώσεων Ε1 στην εφορία τα τελευταία 7 έτη), αλλά και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Πηγή: workenter.gr