Ταχύτερες διαδικασίες στη Δικαιοσύνη με χρήση της διαμεσολάβησης

«Όλοι πρέπει να καταλάβουμε -και κυρίως η ελληνική κοινωνία- ότι αν θέλουμε να έχουμε μια πολιτεία με καλύτερα ποιοτικά, δημοκρατικά χαρακτηριστικά, που η δικαιοσύνη θα λειτουργεί μέσα από τον πραγματικό της ρόλο, σε πολύ μικρότερους χρόνους, θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε οι εναλλακτικές διαδικασίες, οι εναλλακτικές μέθοδοι να υιοθετηθούν και βεβαίως να εφαρμοστούν». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τσιάρας,  για το σχέδιο νόμου «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008», που εισήλθε προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως εξήγησε ο υπουργός πρόκειται για «μια εξωδικαστική διαδικασία, η οποία ουσιαστική δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες, χωρίς να εμπλέκονται στις αίθουσες των δικαστηρίων ή στις δικαστικές διαδικασίες, ειρηνικά και με έναν απολύτως πολιτισμένο τρόπο, να επιλύουν τις μεταξύ τους διαφορές», ενώ υπηρετεί «τον μεγάλο στόχο που έχουμε στο υπουργείο Δικαιοσύνης να ελαττώσουμε τη μεγάλη δικαστική ύλη, που είναι ο σημαντικότερος λόγος των καθυστερήσεων στον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης».

«Μιλάμε για χρόνους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μικροί, δηλαδή ακόμη και μια μεσαία υπόθεση διαμεσολάβησης θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε ένα χρονικό διάστημα 30-40 ημερών, όταν ξέρουμε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις μπορεί να κάνουν πραγματικά 4, 5, 6 και 8 χρόνια μέσα από τη διαδικασία της ελληνικής Δικαιοσύνης. Μιλάμε για μία σύντμηση του χρόνου, που είναι πραγματικά τεράστια και η οποία με απολύτως πολιτισμένο τρόπο δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική λογική. Είναι όμως και μία προσπάθεια, που θα πρέπει να γίνει συνολικά από όλους τους εμπλεκόμενους -την ελληνική Πολιτεία, τους νομικούς και τους δικηγόρους. Βεβαίως οι δικαστικοί δεν εμπλέκονται σε αυτό, αλλά το να υιοθετούν μια τέτοια γενικότερη αντίληψη προφανώς θα ήταν θετικό», υπογράμμισε.