Απόφαση – ορόσημο της κυβέρνησης για Συνταγματική κατοχύρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι μέλημά της είναι η προστασία των αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων με την απόφαση – σταθμό να κατοχυρώσει Συνταγματικά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα προτείνει ειδική προσθήκη στο άρθρο 21, παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα και θα λέει ότι «Το κράτος μεριμνά για την διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».

Να ενημερώσουμε ότι σήμερα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα καλύπτει συνολικά 450.000 ανθρώπους και αφορά 240.000 νοικοκυριά. Από αυτούς τα 156.000 είναι άνεργοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και περάσει η κυβερνητική προσθήκη ο προϋπολογισμός για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, θα αυξηθεί στο 1 δισ. ευρώ ετησίως, αντί των 760 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2019 και 670 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση. Παράλληλα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα καλύπτει 800.000 πολίτες. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στόχο