Κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία

Η Υγεία και η Ασφάλεια στην Εργασία συνιστά για την κυβέρνησή μας και το υπουργείο Εργασίας μία κορυφαία προτεραιότητα» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας από το βήμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με θέμα: «Με το βλέμμα στο μέλλον», το οποίο διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε μία σειρά δράσεων και ενεργειών στις οποίες θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας, επισημαίνοντας: «Προχωράμε άμεσα στην τροποποίηση/συμπλήρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και τη γενικότερη ενίσχυση και τη συστηματοποίηση των παρεμβάσεών μας σε αυτό το χώρο δημόσιας πολιτικής. Επίσης, επανεξετάζουμε την τρέχουσα Εθνική Στρατηγική και διαμορφώνουμε τη νέα Στρατηγική 2021-2026, σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά και τις εθνικές προτεραιότητες. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εργαζόμενους και εργοδότες, ιδίως μέσω του επίσημου και εμβληματικού θεσμικού τους οργάνου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)» διευκρίνισε ο υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με το Ινστιτούτο, «εξειδικεύοντας τη συνεργασία μας σε πεδία, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο προσδιορισμός επιβλαβών παραγόντων, οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τις σχολές μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κλπ».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης σημείωσε στην ομιλία του, ότι η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων βρίσκεται στην «καρδιά» του προβληματισμού μας για τη διαμόρφωση όρων ποιοτικής, αξιοπρεπούς και παραγωγικής εργασίας για όλους. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι συνδέεται άρρηκτα με την εμπέδωση του αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου τόσο της ευρωπαϊκής οικογένειας, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης.