Γ. Πατούλης για ανακύκλωση: Στόχος της Περιφέρειας είναι να πετύχουμε την κατάργηση του πράσινου κάδου

Τους άξονες του νέου σχεδίου σύγχρονης και ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων  στην Αττική, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη στενή συνεργασία και των 66 Δήμων, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης,  στο συνέδριο του ECO – Παρατηρητήριου Κυκλικής Οικονομίας, στην Καλλιθέα.
Ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε «εθνική υπόθεση» το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων» τονίζοντας πως βασική προτεραιότητα του νέου σχεδίου αποτελεί η διαλογή και η ανακύκλωση στην πηγή, ζήτημα το οποίο θα εμπεδώσουν οι πολίτες μέσα από «στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια».
Ειδικότερα το σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Άμεση ανακύκλωση και κλιμακωτή εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή. Ενίσχυση εξοπλισμού των Δήμων με κάδους και απορριμματοφόρα. ‘Ίδρυση Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης. Τεχνική υποστήριξη των Δήμων για την αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Λειτουργία Help Desk στον ΕΔΣΝΑ. Το 2020-2021, 1.000 γωνιές ανακύκλωσης. Και επεξεργασία των χωριστών ρευμάτων από τη Διαλογή στη Πηγή.
«Στόχος της Περιφέρειας είναι να πετύχουμε τη κατάργηση του πράσινου κάδου ώστε  να υπάρχουν μόνο χωριστά ρεύματα από την πλήρη εφαρμογή της ΔσΠ, σημείωσε ο Περιφερειάρχης, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο το γεγονός «να διαχειρίζεται με τόσο παρωχημένο και επιβλαβή τρόπο τα απορρίμματά η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας».