Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση των οφειλών σε δήμους

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του χρόνου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών προς τους δήμους για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ.

Έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πολιτών για ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ. Ειδικότερα, διάταξη της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας αναφέρει ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.