ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 27,8% στις επενδύσεις της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας στη Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα, έτους 2017, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 27,8% σε σχέση με το 2016.

Ειδικότερα:

– Το σύνολο των απορριμμάτων προς χρήση στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 16,1%. Αύξηση κατά 19,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

– Το σύνολο των απορριμμάτων που καταναλώθηκε στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο του έτους 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 16,4%. Αύξηση κατά 25,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

– Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2017, σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 15,4% . Αύξηση κατά 23,1% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015

– Το σύνολο των επενδύσεων στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα για το έτος 2017, σε σύγκριση με το αντίστοιχο σύνολο επενδύσεων του έτους 2016, παρουσίασε αύξηση 27,8%. Μείωση κατά 58,4% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Πηγή: Reporter.gr