Ποιες είναι οι 16 αναθεωρητέες διατάξεις που θα χρειαστούν 151 ψήφους στη νέα Βουλή

Ολοκληρώθηκε στο Κοινοβούλιο η διαδικασία για την έγκριση των διατάξεων του Συντάγματος που θα παραπεμφθούν προς αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης βρέθηκαν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η Ολομέλεια ενέκρινε 32 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, 4 της Ν.Δ. συν 6 που αφορούν κατάργηση μεταβατικών διατάξεων, και τις 7 συμπληρωματικές προτάσεις μεμονωμένων βουλευτών.

Εξ αυτών, 16 διατάξεις που συγκέντρωσαν περισσότερες από 180 ψήφους, θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών.

Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 32, που αφορά στην αποδέσμευση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, που πήρε 224 ψήφους, αλλά και το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών, που πήρε 255 ψήφους

Επίσης, το άρθρο 62 για τον περιορισμό της βουλευτικής ασυλίας αποκλειστικά στα αδικήματα που σχετίζονται με τη βουλευτική ιδιότητα εντός ή εκτός Βουλής, το 101 Α για τον περιορισμό της δυνατότητας ίδρυσης ανεξάρτητων αρχών, της διευκόλυνσης του τρόπου επιλογής των μελών τους και της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους, αλλά και το άρθρο 68 παρ. 2 δικαιώματα κοινοβουλευτικών μειοψηφιών.

Με περισσότερες από 180 ψήφους εγκρίθηκαν και το άρθρο 114 παρ. 1 περί ισχύος άρθρων 30 και 32 του Συντάγματος, το άρθρο 115 παρ. 1 για την παραπομπή εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το άρθρο 115 παρ. 2 για τη σύνθεση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.