Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ: «Όχι» στον Βαρουφάκη – Το «καυτό» έγγραφο της ΕΚΤ

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή του Γιάνη Βαρουφάκη, για πρόσβαση σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και ο Γερμανός ευρωβουλευτής Φάμπιο ντε Μάσι είχαν προσφύγει στο δικαστήριο μετά την άρνηση της ΕΚΤ να τους παράσχει πρόσβαση σε έγγραφά της. Συγκεκριμένα, το 2017, ζήτησαν πρόσβαση σε όλες τις εξωτερικές νομικές γνωμοδοτήσεις που φέρεται να είχε ζητήσει η ΕΚΤ, με σκοπό την εξέταση των αποφάσεών της τής 4ης Φεβρουαρίου και της 28ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επείγουσα στήριξη της ρευστότητας που παρασχέθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ελληνικές τράπεζες.

Η ΕΚΤ τους ενημέρωσε ότι δεν είχε ζητήσει νομικές γνωμοδοτήσεις για τις εν λόγω αποφάσεις, ωστόσο τους υπενθύμισε την ύπαρξη εξωτερικής νομικής γνωμοδοτήσεως. Στις 7 Ιουλίου 2017, οι προσφεύγοντες ζήτησαν από την ΕΚΤ την πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο. Κάτι το οποίο όμως αρνήθηκε η ΕΚΤ με επιστολές στις 3 Αυγούστου και 16 Οκτωβρίου 2017.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, το οποίο, όμως, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, όπως στην περίπτωση που ένα έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση, στο πλαίσιο συσκέψεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός της ΕΚΤ και της ανταλλαγής απόψεων με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τις εθνικές εντεταλμένες αρχές, ή αποτυπώνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ΕΚΤ και λοιπών συναφών αρχών και φορέων. Οι εξαιρέσεις πρέπει να ερμηνεύονται στενά και να εφαρμόζονται αυστηρά.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η εξαίρεση που αφορά την προστασία των εγγράφων για εσωτερική χρήση δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω. Το επίμαχο έγγραφο δεν είναι εσωτερικής φύσεως ούτε συνδέεται με διοικητική, δικαστική ή νομοθετική διαδικασία ως προπαρασκευαστικό έγγραφο για την τελική απόφαση. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν αιτιολογεί επαρκώς την εξαίρεση σχετικά με τα έγγραφα για εσωτερική χρήση.

Στην απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι ορθώς η ΕΚΤ θεώρησε πως το επίμαχο έγγραφο ήταν για εσωτερική χρήση, για να παράσχει πληροφορίες και συνδρομή κατά τις συσκέψεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί.

Επιπλέον, οι λόγοι που αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση για να θεωρηθεί ότι το επίμαχο έγγραφο αποτελούσε έγγραφο για εσωτερική χρήση δεν είναι εσφαλμένοι. Τέλος, η ΕΚΤ μπορούσε νομίμως να λάβει υπόψη τα υποθετικά αποτελέσματα, τα οποία θα μπορούσε να έχει η γνωστοποίηση του επίμαχου εγγράφου για τον χώρο προβληματισμού της ΕΚΤ κατά το έτος 2015, καθώς και κατά τη μεταγενέστερη του 2015 περίοδο.

Με δεδομένο ότι η ΕΚΤ μπορούσε βασίμως να στηρίξει την άρνησή της να επιτρέψει την πρόσβαση στο επίμαχο έγγραφο, το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε ότι απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της ως αβάσιμη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.