Τι έδειξαν οι τελευταίες μελέτες για το μητρικό γάλα

Προηγούμενες μελέτες βρήκαν βακτήρια στο μητρικό γάλα. Τώρα, Ισπανοί ερευνητές έδειξαν ότι περιέχει και μύκητες. Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Applied and Environmental Microbiology.

«Η έρευνά μας δείχνει την παρουσία ζυμομυκήτων και άλλων μυκήτων στο μητρικό γάλα σε υγιείς μητέρες, υποστηρίζοντας την υπόθεση ότι το μητρικό γάλα αποτελεί σημαντική πηγή μικροοργανισμών για το αναπτυσσόμενο βρέφος», δήλωσε η κύρια ερευνήτρια Maria Carmen, από το Ινστιτούτο Αγροχημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, στην Ισπανία.

Οι βιώσιμοι μικροοργανισμοί μέσα στο μητρικό γάλα υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη του μικροβιώματος των βρεφών.

Έχοντας διαπιστώσει σε προηγούμενες έρευνες την παρουσία ζυμομυκήτων και άλλων μυκήτων στο μητρικό γάλα από μητέρες στην Ισπανία, οι ερευνητές εξέτασαν το μητρικό γάλα από μητέρες σε άλλες γεωγραφικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, της Κίνας και της Νότιας Αφρικής.

«Τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν την παρουσία μυκήτων στο μητρικό γάλα σε ολόκληρες ηπείρους και υποστηρίζουν τον πιθανό ρόλο του μητρικού γάλακτος στην αρχική σπορά των ειδών αυτών στο έντερο του βρέφους», έγραψαν οι ερευνητές.

Τα γένη Malassezia και Davidiella ήταν πιο διαδεδομένα στις διάφορες χώρες. Αυτά τα δύο, καθώς επίσης το Sistotrema και το Penicillium, ήταν παρόντα στο μητρικό γάλα σε κάθε χώρα.

Ομοιότητες και διαφορές

Περισσότερο από το 70% των ισπανικών και νοτιοαφρικανικών δειγμάτων είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα μυκητιακού DNA, ενώ μόνο το 45% των κινεζικών δειγμάτων και μόνο το 35% των φινλανδικών δειγμάτων έδειξαν κάτι τέτοιο.

Παρά τις ομοιότητες στις τέσσερις χώρες, τα ευρήματα ενισχύουν την πιθανή επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδίως της γεωγραφικής θέσης, σε ζυμομύκητες και μύκητες που βρίσκονται στο μητρικό γάλα.

Οι βιώσιμοι μικροοργανισμοί μέσα στο μητρικό γάλα υποδηλώνουν ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη του μικροβιώματος των βρεφών, έγραψαν οι ερευνητές. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για αυτό το θέμα.