«Πέφτουν» οι τιμές στα ξενοδοχεία λόγω Airbnb

Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι on-line τιμές των αθηναϊκών ξενοδοχείων, με τους ξενοδόχους να αποδίδουν την πτώση και στη μεγάλη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb.

Όπως σημειώνουν, πλέον γίνεται εμφανές το πρόβλημα που υπάρχει με την ανεξέλεγκτη διάθεση για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν την ευχέρεια να κατεβάζουν τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού δεν έχουν τα φορολογικά βάρη των ξενοδόχων.