Το μέλλον της ομορφιάς είναι στην αναγεννητική ιατρική

Η αναγεννητική ιατρική με τη χρήση των αυξητικών παραγόντων και βλαστοκυττάρων, έχει εφαρμογή στην ορθοπαιδική, γυναικολογία, πλαστική χειρουργική, αισθητική και οδοντιατρική.

Η CLEOPATRA TECHNIQUE TM χρησιμοποιεί το ίδιο το αίμα του ασθενή για την αναγέννηση του προσώπου με τον πλέον ασφαλή και εύκολο τρόπο που διαρκεί έως και δύο χρόνια. Η διατήρηση του αποτελέσματος γίνεται με επανάκτηση του ασθενή άνα έξι ή δώδεκα μήνες.