ΟΑΕΔ: Πώς ανανεώνεται η κάρτα ανεργίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διαγραφή

Προσοχή στο δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ πρέπει να δείξουν οι πολίτες αν δεν θέλουν να διαγραφούν αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού και να χάσουν τα προνόμια που τους παραχωρούνται, όπως οι δωρεάν μετακινήσεις στα ΜΜΜ.

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των πέντε ημερών, μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας, το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα και σε αυτήν την περίπτωση ο πολίτης πρέπει να προβεί σε έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορεί να γίνει:

Ανανέωση μέσω διαδικτύου

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω διαδικτύου θα πρέπει να πιστοποιηθείτε ως χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είτε παραλαμβάνοντας Κλειδάριθμο από ένα Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ ΟΑΕΔ, είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

Μέσω ΚΕΠ

Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, έχοντας μαζί σας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί.

Όσον αφορά στους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας, επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις μήνες επιπλέον, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί.