Συνταγματική αναθεώρηση: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Την Τετάρτη (14/11) θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ενόψει της συγκρότησης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ακολουθούν δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις τους για την εν λόγω, σημαντική διαδικασία.

Τι σημαίνει Αναθεώρηση του Συντάγματος;

Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η τροποποίηση ή κατάργηση ή αντικατάσταση ή προσθήκη ή αυθεντική ερμηνεία συνταγματικών διατάξεων, η οποία ενεργείται στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος και με τη διαδικασία που το Σύνταγμα προβλέπει.

Ποιες διατάξεις την ορίζουν;

Το άρθρο 110 του Συντάγματος καθορίζει τη διαδικασία της Αναθεώρησης, καθώς και το άρθρο 119 του Κανονισμού της Βουλής.

Πόσες ψήφους απαιτεί μια διάταξη για να αναθεωρηθεί;

Όποιες διατάξεις συγκεντρώσουν σε αυτή τη Βουλή 180 ψήφους, δηλαδή, πλειοψηφία τριών πέμπτων, τότε στην αναθεωρητική Βουλή, την επόμενη Βουλή δηλαδή, αρκεί για αυτές πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, ήτοι 151 ψήφοι. Αντιθέτως, όποιες διατάξεις στην παρούσα Βουλή συγκεντρώσουν πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, αλλά όχι πλειοψηφία τριών πέμπτων, τότε στην αναθεωρητική Βουλή θα απαιτήσουν 180 ψήφους.

Πόσο δεσμευτική είναι η απόφαση για την επόμενη Βουλή;

Η απόφαση αυτής της Βουλής προσδιορίζει ειδικά και δεσμευτικά τις υπό αναθεώρηση διατάξεις, αλλά δεν προσδιορίζει το ακριβές νέο περιεχόμενό τους, το οποίο αποτελεί έργο της επόμενης Βουλής. Ακολουθούν εκλογές και το εκλογικό σώμα αναδεικνύει την επόμενη Βουλή. Η Βουλή που προκύπτει από τις εκλογές αυτές είναι η «αναθεωρητική» Βουλή, η οποία στην πρώτη σύνοδό της θα αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Ποιος είναι ο ρόλος της «αναθεωρητικής» Βουλής;

Η «αναθεωρητική» Βουλή δεσμεύεται από τον καθορισμό των υπό αναθεώρηση διατάξεων που έκανε η προηγούμενη Βουλή (σ.σ.: Η παρούσα), αλλά δεν δικαιούται να επεκτείνει την αναθεωρητική πρωτοβουλία σε άλλες διατάξεις. Ουσιαστικά η δέσμευση αυτή συνιστά δικλείδα ασφαλείας, καθώς η Βουλή που έχει αρχικά την αναθεωρητική πρωτοβουλία προσδιορίζει τις αναθεωρητέες διατάξεις, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τις αναθεωρήσει. Απεναντίας, η νεοεκλεγμένη «αναθεωρητική» Βουλή προσδιορίζει το περιεχόμενό τους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναθεωρήσει διατάξεις άλλες από αυτές που προσδιόρισε η προηγούμενη Βουλή.

Αναθεωρούνται όλα τα άρθρα του Συντάγματος;

Όχι. Το άρθρο 110 του Συντάγματος ορίζει ότι οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, άρθρο 4 παράγραφοι 1,4 και 7, το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 13 παράγραφος 1 και 26.

Πότε εφαρμόζεται η αναθεώρηση;

Κάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Βουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της.