Πόσο «καίγεσαι» στο Διαδίκτυο – Νέα έρευνα

Νέα έρευνα δείχνει πόσο χρόνο αφιερώνει κανείς στο Διαδίκτυο, στα smartphones και στα κοινωνικά δίκτυα.

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη σε 37 χώρες από τις 16 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαΐου 2017, μεταξύ 40.448 ερωτηθέντων.

Τι έδειξε η μελέτη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του PEW Research Center, τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκε σταθερή αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου μεταξύ των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών, ενώ μεταξύ των ανεπτυγμένων παρέμεινε σχετικά σταθερή.

Παρόμοια είναι η τάση τόσο στην κατοχή smartphone όσο και στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Πάντως, εξακολουθεί να ισχύει ο… κανόνας ότι οι άνθρωποι στις πλουσιότερες χώρες έχουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου και ιδιοκτησίας smartphone.

Να σημειωθεί πως καθοριστικό ρόλο παίζουν η ηλικία, η εκπαίδευση, το εισόδημα και σε ορισμένες περιπτώσεις το φύλο.