ΠΔΕ 2018: «Αέρας» ανανέωσης στην Υγεία

Μια σειρά έργων ανανέωσης υποδομών και εξοπλισμού σε Υγειονομικές Μονάδες της χώρας εντάχτηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018.

Αφορά στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μικρών και μεγάλων μονάδων του Δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη τη χώρα.

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, εγκρίθηκε η ένταξη των παρακάτω έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. περίπου.

Θα καλύψουν τρέχουσες και πάγιες ανάγκες προτεραιότητας στις μονάδες αυτές.

Στόχος να εξοικονομηθούν πόροι από κάθε δυνατή πηγή, ενώ παράλληλα οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ένα πιο σύγχρονο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό Δημόσιο σύστημα Υγείας.