Νέο επίδομα ανεργίας: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η διαδικασία για το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ φαίνεται πως ξεμπλοκάρει κατόπιν σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί την υπέγραψαν και έτσι καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας, σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους, όπως είναι οι δικηγόροι και οι μηχανικοί.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι ασφαλισμένοι που υπάγονται στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31-12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο τέως ΕΤΑΑ και καταβάλλουν εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Κλάδος ασφαλισμένων τέως ΕΤΑΑ.

Πόσο είναι το βοήθημα

Ανέρχεται στο ποσό των 360 ευρώ μηνιαίως και θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 3 ως 9 μηνών, ανάλογα με τον χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου.

Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που ορίζει η Υπουργική Απόφαση.

Να σημειωθεί πως η δυνατότητα λήψης του επιδόματος ανεργίας δίνεται για πρώτη φορά σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενους, παρότι η σχετική εισφορά καταβάλλεται από το 2011.

Αν θέλετε να δείτε όλη την Υπουργική Απόφαση, πατήστε εδώ.