Εκπέμπει «SOS» η Μεσόγειος

Η λεκάνη της Μεσογείου εκπέμπει «SOS» λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αυτό συζήτησαν στην ημερίδα με θέμα «Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής είναι εδώ: Προκλήσεις και Προοπτικές», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Έχει αναγνωριστεί ως μία από τις δύο περιοχές, παγκοσμίως, που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή», δηλώνει ο Gaetano Leone, συντονιστής του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

Για αυτό, τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Πάντως, αναγνώρισε την Ελλάδα ως «ένα εξόχως σημαντικό συμβαλλόμενο μέρος και πρωτοπόρο στην ενίσχυση της απόκρισης της Μεσογείου στην κλιματική αλλαγή».

Οι άξονες της ημερίδας

Μίλησαν για το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (MAP), το οποίο εγκρίθηκε από το σύνολο των 21 παράλιων χωρών της Μεσογείου και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη 19η Συνεδρίαση των Συμβαλλόμενων Μερών στην Αθήνα.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν και σ’ ένα άλλο στρατηγικό πλαίσιο καθοδήγησης, τη «Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (MSSD) 2016-2025, που εγκρίθηκε το 2016, στην Ελλάδα, έχοντας ως έναν από τους έξι βασικούς στόχους της την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.