Προκήρυξη για πρόσληψη 15.000 ανέργων – Ποιους αφορά

Αυτή είναι η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας για την πρόσληψη 15.000 ανέργων.

Η συγκεκριμένη απόφαση, εμπεριέχει όλα τα στοιχεία της προκήρυξης.

Ωφελούμενοι είναι οι:

  • άνεργοι, με έμφαση στους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλικίας 18 – 29 ετών
  • εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών
  • εγγεγραμμένοι πτυχιούχοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών
  • δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Τι απαιτείται να έχουν

Οι ωφελούμενοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει:

  • να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης
  • να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
  • να είναι ηλικίας 18-29 ετών

Πού και πώς θα απασχοληθούν

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της Οικονομίας.

Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγούνται με το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για 12 μήνες, για προσλήψεις μακροχρόνια ανέργων (3 – 12 μήνες εκτός εργασίας).

Με βάση τον σχεδιασμό, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για ακόμη 3 μήνες, με δικά τους έξοδα.

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα για επιδότηση των επιχειρήσεων για 15 μήνες (12 + 3), εφόσον προσλάβουν ανέργους, χωρίς να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας στη συνέχεια.

Η προαναγγελία του προγράμματος 

Την προαναγγελία του εν λόγω προγράμματος είχε κάνει η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, σε ομιλία της στη Λάρισα.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη πατώντας εδώ.