Προσοχή! Οι ακατάλληλες παραλίες για μπάνιο (pics)

Αυτές είναι οι κατάλληλες και οι ακατάλληλες παραλίες (323 στο σύνολο) για μπάνιο, σε όλη την Αττική.

Τα αποτελέσματα προέκυψαν από έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ).

Η επιστημονική ομάδα του ΠΑΚΟΕ πήρε δείγμα νερών κολύμβησης από πολυσύχναστες παραλίες, με τις περισσότερες να είναι κατάλληλες (252 παραλίες δηλαδή το 78,2%) για κολύμβηση.

Ωστόσο, υπάρχουν, δυστυχώς κι εκείνες που επικίνδυνες (71 δηλαδή το 22%) για την ανθρώπινη υγεία.

Όπως αναφέρεται στο «Οδοιπορικό ποιότητας των θαλασσινών νερών κολύμβησης στην Αττική 2018», οι δειγματοληψίες γίνονται σε αποστειρωμένα μπουκάλια τα οποία ανοίγουν μέσα στη θάλασσα και κλείνουν σε αυτήν, από την ακτή σε μήκος 5 μέτρα και σε βάθος 30cm.

Οι παράμετροι που εξετάστηκαν στην έρευνα είναι τα κολοβακτηρίδια, οι εντερόκοκκοι και οι e-Coli.

Δείτε τις παραλίες στις σχετικές φωτογραφίες: