Εγκρίθηκε η γ΄αξιολόγηση από το Euroworking Group

Με θετική εισήγηση για την ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Euroworking Group,της Παρασκευής 19 Ιανουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο της εκταμίευσης της επόμενης δόσης για την Ελλάδα. Το ποσό της δόσης όπως έχει ήδη διαρρεύσει θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 7 δις. Ευρώ και δοθεί σε υποδόσεις.

Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου οι Υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν το ακριβές ύψος της δόσης και θα προβούν σε μια πολιτική δήλωση. Θα ακολουθήσουν οι συνήθεις διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης από τα εθνικά Κοινοβούλια των κρατών-μελών, η οποία θα δοθεί τμηματικά, με την πρώτη υποδόση να χορηγείται εντός του δεύτερου 15θήμερου του Φεβρουαρίου.

Από τον Φεβρουάριο, θα αρχίσει και η διαδικασία της τέταρτης αξιολόγησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.